Get Adobe Flash player
Start Pracownie Sala rehabilitacyjna

Sala rehabilitacyjna

W sali rehabilitacyjnej odbywają się zajęcia usprawniające naszych uczestników i przygotowujące ich do pracy w poszczególnych pracowniach. Podstawowym celem zajęć jest aktywność fizyczna uczestników oraz utrzymanie i podnoszenie sprawności ruchowej oraz motywowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie zainteresowań ruchem. Zajęcia odbywają się w grupie bądź indywidualnie w zależności od potrzeb jednostki i aktualnego stanu zdrowia. Mają one na celu: rozwijanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych, korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych, integrację i zdrowe współzawodnictwo. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w sali jak i na świeżym powietrzu. W okresach letnich organizowane są zabawy i gry sportowe takie jak: tenis stołowy – cieszy się dużym zainteresowaniem, elementy koszykówki, hokej na trawie, piłka nożna i inne gry sportowe. Nasi uczestnicy biorą udział w spartakiadach i zawodach sportowych. Oczywiście zdobywamy dyplomy i inne cenne dla nas nagrody. Nasza sala jest wyposażona w: (UGUL, stół do masażu, lampa SOLUX, materace gimnastyczne, drabinki, atlas, bieżnia, wioślarz, masażer, narciarz, stepper, rowerek stacjonarny, krzyżak , tablica do ćwiczeń manualnych rąk).