Get Adobe Flash player
Start Nasza oferta


OFERTA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W
WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJŚrodowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia. Stanowi ogniwo oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, z zaburzeniami neurologicznymi, które mają trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy i opieki niezbędnej do życia w ich środowisku rodzinnym i społecznym.
Podstawowym zadaniem Domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb w zakresie usamodzielnienia i integracji społecznej.

LOKALIZACJA

Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w Wysokiej Głogowskiej 313 A, tel.  17 77 26 436
Zlokalizowany jest blisko centrum miejscowości, blisko przystanku PKS, Kościoła, Szkoły, Przychodni Zdrowia, Apteki.
Ponadto do ośrodka jest dogodny dojazd samochodem. Budynek położony jest w spokojnej okolicy, gdzie jest znikomy ruch samochodowy, co ułatwia bezpieczne przemieszczanie się uczestników.
W odległości 50 metrów znajdują się sklepy (spożywczy i przemysłowy), gdzie uczestnicy mogą poczynić drobne zakupy.

 

BAZA I WYPOSAŻENIE


Od strony frontu i wewnętrznej budynek posiada dogodny parking, przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ośrodek posiada:
- 4 sale terapeutyczne bogato wyposażone w sprzęt i materiały do zajęć
- salę rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny i inny służący do grupowej i indywidualnej rehabilitacji
- salę telewizyjną wyposażoną w sprzęt audio – video
- salę komputerową z możliwością korzystania z internetu
- świetlicę
-salę doświadczania świata bogato wyposażoną: kolumnę wodną, projektor, zestaw do aromaterapii, magiczną kulę, lampę ze światłowodami, zabawki pluszowe, manipulacyjne i edukacyjne, akwarium
- czytelnię z dobrze dobraną literaturą
- jadalnię
- kuchnię
- pokój  wypoczynkowy
- pracownię krawiecką
- pracownię stolarską wyposażoną w sprzęt do obróbki ręcznej

TEREN PRZY DOMU

- teren wyłożony jest kostką brukową służący do gier i zabaw na świeżym powietrzu
- duży trawnik
- rabaty kwiatowe
- teren jest ogrodzony

TRANSPORT

Ośrodek posiada 19 osobowy samochód marki MERCEDES SPRINTER służący do dowozu osób niepełnosprawnych z terenu całej gminy.

PERSONEL ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TWORZĄ:

W zakresie pionu terapeutycznego:
- terapeuta – pedagog
- pielęgniarka
- fizjoterapeuta
- terapeuci
- instruktorzy terapii zajęciowej
w zakresie pionu administracyjnego i obsługi:
- kierownik
- główna księgowa
- kierowca
- sprzątaczka
- personel kuchni


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ŚWIADCZY:

1.Usługi opiekuńcze obejmujące:

-pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych.
-opiekę higieniczną i pielęgnacyjną
-zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności obejmujące:
-całokształt spraw zmierzających do rozwoju umiejętności wykonywania czynności
życia codziennego takich jak: samodzielne jedzenie, samodzielne mycie się,
przygotowywanie posiłków, pranie, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny,
gospodarowanie pieniędzmi i innych.
-kształtowanie samodzielności i zasad współżycia w środowisku poprzez:
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne
możliwości, komunikowanie się w grupie na zasadach otwartości , partnerstwa i
wzajemności.
-rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań
-ćwiczenia indywidualne
-zajęcia sportowe w formie gier i zabaw (ćwiczenia grupowe )
-udział w spotkaniach integracyjnych na terenie ośrodka, gminy i innych w ramach
szeroko pojętej integracji, ponadto w ramach tych usług organizujemy zawody sportowe, zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, turnieje, spotkania biblioteczne oraz prezentacje rodzimych artystów,
Organizujemy wyjazdy w najciekawsze miejsca Polski oraz wycieczki szlakami turystycznymi.
W roku bieżącym planujemy wyjazd do Inwałdu k/Wadowic.
Organizujemy prezentację i kiermasz prac wykonanych przez uczestników.
Cyklicznie organizujemy zabawy karnawałow, spotkania imieninowe uczestników, spektakle teatralne, muzykowanie, imprezy okolicznościowe
(Wigilia, śniadanie Wielkanocne, Walentynki, topienie Marzanny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Piknik Rodzinny, Pieczenie Ziemniaka, Mikołajki i inne).

3. Rozwój indywidualnych uzdolnień i własnych zainteresowań realizujemy poprzez
terapię zajęciową obejmującą:

-prace w technice łączonej
- haftowanie
- krawiectwo
- plastykę
- prace w gipsie
- malowanie na szkle
- stolarstwo
- prace przy komputerze
- zajęcia kulinarne
- bukieciarstwo
- obsługę sprzętu biurowego

4. Uczymy również umiejętnego spędzania czasu wolnego poprzez:

-zainteresowanie lekturą czasopism i książek, a także wybranymi audycjami
telewizyjnymi i radiowymi, filmami, udział w imprezach kulturalnych, sportowych,
towarzyskich i klubowych.

5. Prowadzimy poradnictwo socjalne dla opiekunów uczestników z wykorzystaniem oferty wyspecjalizowanych instytucji i umożliwiamy korzystanie z jednego posiłku w formie obiadu.

Oferta ukierunkowana jest na:
-kształtowanie wobec naszych uczestników właściwych postaw społecznych a
zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
- ochronę godności osobistej i poczucia intymności.
- dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
- zapewnienie opieki lekarsko – pielęgniarskiej poprzez kontakt z Poradnią Zdrowia
Psychicznego, specjalistycznymi placówkami opieki zdrowotnej
- prowadzenie terapii zajęciowej i terapii pracą
- prowadzenie zajęć podtrzymujących indywidualną i grupową kondycję fizyczną
uczestnika.

Przedstawiona oferta to tylko niektóre z naszych propozycji. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i nie tylko.
Z każdym rokiem staramy się wzbogacić program działań i imprez, gdyż przyświeca mam szczytny cel jakim jest wzbudzenia w naszych uczestnikach radości, wiary we własne możliwości, siły.
Działamy pod hasłem „WIERZĘ W SIEBIE – ROZWIJAM SIEBIE”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach gorąco

ZAPRASZAMY
Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy