Get Adobe Flash player
Start Historia

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w 2005 roku jako ośrodek podtrzymywania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia ludzi przewlekle chorych psychicznie i niesprawnych intelektualnie. Zadaniem ośrodka jest kształtowanie osobowości uczestników poprzez terapię zajęciową a także dbanie o ich kondycję psycho-fizyczną, jak również radzenie sobie w codziennych sytuacjach życiowych. W dniu 22 czerwca w Wysokiej Głogowskiej odbyło się uroczyste otwarcie ŚDS. Uroczystość poprzedzona została mszą św., którą odprawił biskup Kazimierz Górny. Po zakończeniu mszy św. zebrani goście udali się pod budynek ŚDS gdzie nastąpiło poświęcenie budynku i uroczyste przecięcie wstęgi przez biskupa, burmistrza, ks. Gargasia oraz p.kierownik Bilińską.

 

 

 

 

 

Realizowane jest to poprzez wszelkiego rodzaju, terapie, treningi i zajęcia zintegrowane. Nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności w kształtowaniu stosunków z otoczeniem.

Ośrodek jest placówką pobytu dziennego skupiający  uczestników z terenu gminy Głogów Młp. funkcjonujący na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego.

Placówka do maja 2012 r. podlega pod Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy w Głogowie Młp. Z dniem 1 maja 2012 Środowiskowy Dom samopomcy w Wysokiej Głogowskiej stał się samodzielną jednostką samorządu terytorialnego.