Get Adobe Flash player
Start Pracownie Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna

Pracownia plastyczna


Celem zajęć w pracowni jest rozwijanie i ukierunkowanie kreatywności uczestników i doskonalenie ich umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Zajęcia charakteryzują się indywidualizacją pracy, dostosowaniem do ich potrzeb i umiejętności. Uczestnicy zajęć w pracowni poznają techniki malarskie, rysunku, grafiki, form przestrzennych i półprzestrzennych, dekoracyjnych, rzeźby, collage . Wykorzystują do pracy  różne materiały plastyczne, między innymi: bibułę, papier dekoracyjny, papier kolorowy, farby plakatowe, akwarele, farby do szkła, kredki ołówkowe i pastele, plastelinę,  materiały dekoracyjne. Podczas twórczej pracy rozwijają swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Praca twórcza sprawia uczestnikom wiele radości i daje dużo satysfakcji. Zajęcia wpływają korzystnie na wzrost samooceny, pozwalają poznać wartość pracy i umiejętność współdziałania w grupie. Autorzy prac plastycznych odnotowali też kilka sukcesów w konkursach i brali udział w wystawach. Oprócz terapii zajęciowej – zajęcia plastyczne, koordynacyjne, manualne, matematyczne – pracownia prowadzi także treningi: trening umiejętności spędzania czasu wolnego (biblioterapia, filmoterapia, wyjazdy, imprezy, integracja, gry i zabawy świetlicowe) oraz trening umiejętności praktycznych. Treningi te są ze sobą często powiązane, zazębiają się lub wynikają jeden z drugiego. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmuje wycieczki, wystawy, muzea, spotkania z ciekawymi ludźmi – malarzami, pisarzami i tzw. ludźmi z pasją. Biblioterapia opiera się na wykorzystaniu terapeutycznych wartości literatury.  To nauka redagowania i interpretowania tekstu, nauka swobody wypowiedzi, inspirowanie zainteresowań literackich wśród uczestników ośrodka, pozyskanie nowych wiadomości i ciekawostek  z zakresu historii, rozwijanie zainteresowań poprzez lekturę książek i prasy, oglądanie filmów. To także pisanie artykułów tematycznych związanych z zajęciami Kółka Dziennikarskiego (relacje z wyjazdów, imprez, lekcji plenerowych, spotkań integracyjnych). Współpracujemy z gazetą lokalną „Ziemia Głogowska”, gdzie systematycznie umieszczane są nasze artykuły – co miesiąc. Trening umiejętności praktycznych realizowany jest poprzez zajęcia w pracowni komputerowej i trening porządkowy. Trening w pracowni komputerowej ma celu naukę i doskonalenie obsługi komputera, programów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, a także pokazanie możliwości edukacyjnych programów komp. Trening porządkowy to pełnienie dyżurów oraz dbanie codzienne o czystość i estetykę otoczenia.