Uchwała - pobierz

Logo- pobierz

Wniosek o przyjęcie do SDS w Wysokiej Głogowskiej -pobierz

Zaświadczenie lekarskie  neurologa - pobierz

Zaświadczenie lekarskie  psychiatry - pobierz

Zaświadczenie lekarskie  lekarza rodzinnego - pobierz